Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het specifiek hieronder genoemde promotionele kansspel (hierna: de “specifieke spelvoorwaarden”). Daarnaast zijn ook de algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen (zie ook www.text.nl) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene spelvoorwaarden alsmede met de volgende specifieke spelvoorwaarden met betrekking tot het spel: “The Voice Family - 2018”.

 

Speluitleg “The Voice Family - 2018”:

Deelname aan het spel “The Voice Family - 2018” is mogelijk vanaf 24 december 2018 tot en met 22 februari 2019 (hierna: de “Actieperiode”). Het spel staat in het teken van de promotie van het (online) programma “The Voice Family” (seizoen 1) (hierna: het “Programma”). Aan het eind van de Actieperiode wordt de winnaar (1) aangewezen. De deelnemers maken tijdens de Actieperiode kans op het winnen van 1 Vodafone Red Together abonnement (dat wil zeggen: 1x een Red Together Hoofdsim en 4x een Red Together Extra sim) van 12 maanden,  ter waarde van € 1.260,-.

 

De deelnemer maakt kans op de bovenstaande prijs door op www.thevoiceofholland.com/family en/of in de Red Room App te stemmen op zijn/haar favoriete familie van The Voice Family en zichzelf vervolgens aan te melden voor het spel.

 

Kosten:

Het deelnemen aan deze actie is kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het internetgebruik).

 

Aanwijzing winnaar en uitreiking prijs:

Direct aan het einde van de Actieperiode vindt er een (1) trekking plaats. Uit het aantal deelnemers aan het spel wordt door de computer at random de prijswinnaar geselecteerd. De winnaar wordt na sluiting van de Actieperiode, bekendgemaakt op www.thevoiceofholland.com/family. Alleen als jij de winnaar bent nemen we persoonlijk contact met je op. De datum van levering van de prijs vindt plaats in overleg met de leveranciers van de prijs. De winnaar kan tot uiterlijk een (1) jaar na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs, tenzij dit gezien de aard van de prijs niet mogelijk is. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. De prijs is niet overdraagbaar.

 

In totaal vinden er tijdens de Actieperiode maximaal twintig trekkingen plaats.

 

Voor zover verschuldigd, zal de organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars.

 

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd.

 

De organisator handelt bij het organiseren van dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de publieksservice van RTL Nederland gericht worden:

 

RTL Nederland B.V.

Postbus 15016

1200 TV Hilversum

Telefoonnummer: 0900-1005000  

KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)

BTW-nummer: 32055892

Voor meer informatie: www.rtl.nl